Krajša izobraževanja UM FERI

Razvoj družbe narekuje nenehno posodabljanje kompetenc za obvladovanje obstoječih in prihodnjih izzivov. S krajšimi izobraževanji naslavljamo družbene, osebne in potrebe trga dela...
Več...